LEKCJA 3


 

OPIS LEKCJI


1. Omówimy technikę pisania liter: n, m, j, y, g, w, z.

2. Spróbujemy dodać ozdobniki do poznanych już liter.